wxshare

奇怪的排名增加了!加拿大快餐薯条大排名

阅读量:815 评论数:0
版权归Vansky所有,转载请标注链接。

每个人都有自己最喜欢的薯条,王婆卖瓜、自卖自夸,一项很闲的加拿大人又来搞事情了!近期有网友在网上发起了一项排名,让大家选出最爱的加拿大快餐薯条!竞争竟然异常激烈!

 

预先限定条件:假设所有薯条都以最好的状态供应,也就是新出炉的并且适当调味了。让我们来看看结果吧!

 

10. Harvey’s

 

210713174034_屏幕快照 2021-07-13 下午11.37.09.png

 

9. Dairy Queen

 

210713173208_屏幕快照 2021-07-13 下午11.37.51.png

 

8. Burger King

 

210713173209_屏幕快照 2021-07-13 下午11.38.16.png

 

7. Taco Bell/KFC

 

210713173210_屏幕快照 2021-07-13 下午11.38.46.png

 

6. New York Fries

210713173210_屏幕快照 2021-07-13 下午11.39.08.png

 

 

5. Arby’s Curly Fries

 

210713173211_屏幕快照 2021-07-13 下午11.39.36.png

 

4. Wendy’s

 

210713173212_屏幕快照 2021-07-13 下午11.40.04.png

 

3. McDonald’s

 

210713173212_屏幕快照 2021-07-13 下午11.40.26.png

 

2. A&W

 

210713173213_屏幕快照 2021-07-13 下午11.40.54.png

 

1. Popeyes

 

210713173214_屏幕快照 2021-07-13 下午11.41.18.png

 

 

版权归Vansky所有,转载请标注链接。
版权归Vansky所有,转载请标注链接。
分享到微信: 分享到微信
相关文章我来说两句
发布者: 游客     

一周热门文章: