*

Oakridge15年新的房跌破1000/尺了过去不敢想的 继续等 有希望

- [148] () (0)  (0)
(无内容)

回复  
分享到微信
     a 和苏里有一拼 - [35] () (0)  (0)
     a 今年冬天将会 - [28] () (0)  (0)
     a 准备大修了,需要交钱,surrey是全新,不一样 - [32] () (0)  (0)
          b 十五年不至于吧 - [32] () (0)  (0)
               c 在加拿大,一过保修期,保坏,屡试不爽 - [21] () (0)  (0)
     a 房子太高太密,不宜居 - [30] () (1)  (0)
     a 哪里有? - [30] () (0)  (0)
     a 那个地方,500元每平方尺是个天花板。二十多万拥有个公寓比较合理。公寓物业费很高。西人管理好 - [32] () (0)  (0)
          b 你肯定在15年前被撞到脑震荡,刚刚醒过来 - [22] () (0)  (0)